S Vaší instalací postavíme Ostrov svobody!

Veřejná soutěž na umělecké instalace pro SZIGET 2016 – Ostrov svobody

Máte skvělý nápad na venkovní instalaci, umělecké dílo nebo jen uzavřený koncept? Podělte se o své nápady a staňte se designery Ostrova svobody! Sziget vítá ty nejlepší nápady designérů, umělců a sochařů. Přihlaste se do výběrového řízení a vytvořte mimořádnou festivalovou atmosféru!

 

Myslete na obří a velkolepé objekty, nábytek nebo i odpadkový koš! Hlavně nezapomeňte: instalace musí být efektní, výrazné, prostě něco, co Szigeťané jen tak nepřehlédnou. Můžete také představit nějaký menší projekt, který bychom mohli zrealizovat za drobný příspěvek. Při plánování svého projektu věnujte pozornost životnímu prostředí. Sziget dělá vše proto, aby byl ekologický festival.

 

Podpoříme nejkreativnější a nejnápaditější práce, které nesou pozitivní poselství. Musí být také snadno ovladatelné a nezničitelné.

 

Celkový rozpočet veřejné zakázky je 120.000 EURO (v přepočtu cca 3 240 000 Kč). Naším cílem je realizace co nejvíce úspěšných projektů.

 

Termíny a informace

Co za projekt hledáme?

 • objekty reprezentující ducha Ostrova svobody
 • preferujeme objekty vyrobené z přírodních nebo recyklovaných materiálů
 • unikátní objekty
 • objekty odolné proměnlivému počasí
 • objekty nesmí být nebezpečné
 • objekty by měly být realizovány v rámci daných finančních hranic (žádné pozdější změny nejsou možné)
 • objekty jsou stabilní bez ukotvení do hloubky
 • my a naši Szigeťané dáváme přednost objektu, který je nejen hezký, ale i účelný. Instalace, kde člověk může uvnitř, posedět pod přístřeškem chránícím před sluncem a deštěm nebo jevištní dekorací se světelnými efekty.
 • dáváme přednost objektu, který se snadno přepravuje, (ne)montuje, je skladný a lze jej použít vícekrát v budoucnosti alespoň po dobu 3 let.

 

Kdo se může zúčastnit?

Umělci, umělecké skupiny

 

Termín:

Termín pro podání přihlášky: 15. února 2016

Posouzení: 18. března 2016

Výsledek: 28. března 2016

Stavba: 1. – 9. srpna 2016

Festival: 10. – 17. srpna 2016

Demontování: 18. srpna 2016

 

Co Sziget nabízí?

Umělec obdrží festivalovou permanentku, aby svoji instalaci mohl zkonstruovat a následně demontovat. V případě potřeby je možné zaslat umělci peníze na účet dopředu v hodnotě jeho projektu. Přesné umístění instalace bude určeno společně s organizátory.

 

Čemu byste měli věnovat pozornost?

Váš objekt:

 • měl by být originálním nápadem (nekopírovat)
 • šetrný k přírodě
 • všechny hořlavé materiály musí být zajištěny proti požáru (konzultace s žadateli)
 • měl by být  odolný proti větru a dešti a vydržet 9 dní
 • měl by být politicky i ideologicky neutrální, jeho vzhled by neměl porušovat žádné zákony a osobnostní práva
 • měl by být snadno instalovatelný a dopravitelný
 • měl by být interaktivní a zapojit publikum aktivním způsobem.

 

Při vyplňování vaší přihlášky

 • uveďte důkladný seznam všech technických požadavků
 • pokud je váš objekt vyšší než 8 metrů, je nutný hromosvod
 • při plánování a samotné realizaci projektu musíte dbát na dodržení všech platných úředních norem a zákonů
 • ujistěte se, že jste uvedli celkové náklady svého projektu
 • uvědomte si, že vaše instalace musí vydržet 24 hodinový provoz po celou dobu konání festivalu. Vaším úkolem je zároveň zajistit nepřetržitou přítomnost osoby, která se postará o případné opravy, tak, aby byla instalace zachována v jeho původním stavu a vzhledu.
 • v případě, že byste potřebovali více času na samotnou instalaci objektu, uveďte to prosím ve své přihlášce.

 

Ostatní:

Veškeré osobní údaje a dokumenty budou zpracovány důvěrně organizátorem v souladu se zákony. Organizátoři si navíc vyhrazují právo zdokumentovat příchozí návrhy a použít je v budoucnu zdarma pro komunikační účely událostí společnosti Sziget Cultural Management Ltd.

 

Umělec je zodpovědný za jakoukoli nehodu či ublížení na zdraví způsobený instalací při jejím standardním provozu na událostech společnosti Sziget Cultural Management Ltd.

 

Sziget Ltd. nebude instalace skladovat ani zajišťovat odvoz po prvním dni demontáže. Pokud by měla být instalace znovu použita, bude vytvořená samostatná dohoda.

 
 
Uzavírka přihlášek 15.2.2015